Jakie zmiany w szkolnictwie wiążą się ze zmianą ustawową?

Rok 2017 można określić za przynajmniej i co najmniej burzliwy, jeśli chodzi o szkolnictwo. Ostatnie reformy, w wprowadzone zaledwie pięć lat temu, właśnie przestały obowiązywać. Odtąd pierwszego września przestały obowiązywać i istnieć szkoły nazywane gimnazjami, w ich miejsce z powrotem powrócił ośmioklasowy system nauczania, dzieci w liceach zostają rok dłużej, a podstawa programowa również wygląda znacznie inaczej niż przed rokiem. Czas przyjrzeć się bliżej zmianom, jakie nastąpiły przed kilkoma miesiącami. 

Po co zmiany?

Jak tłumaczą się odpowiedzialni za zmiany, konieczne było przywrócenie dawnego systemu edukacji, ponieważ obecny zupełnie się nie sprawdzał. Tracić miały na tym szkoły zawodowe oraz same licea, które zostały potraktowane jako rodzaj przygotowania się do matury niźli osobnej, poważnej instytucji. W miejsce zmian ma wejść również nowy rodzaj szkół – szkoły branżowe, mające znacznie lepiej przygotować dzieci do zawodu niż obecne technika czy szkoły zawodowe.

O jakich zmianach mowa?

Najważniejsze oraz chyba najdotkliwsze zmiany odczują uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej, którzy zamiast pisania egzaminu kończącego podstawówkę i otwierającego drogę do gimnazjum bez niczego otrzymają promocję do kolejnej, siódmej klasy. Egzamin kończący podstawówkę został przesunięty na koniec ósmej klasy, otwierając przed uczniami możliwość wyboru liceum o odpowiadającym im profilu. Dzieci, które zostawszy w pierwszej klasie gimnazjum i nie otrzymawszy promocji do kolejnej klasy również zostaną niejako wcieleni do siódmej klasy. Wiele kontrowersji budzi również zlikwidowanie gimnazjów, a co za tym idzie, masowe zwolnienia nauczycieli, którzy nie zawsze są w stanie poradzić sobie pod względem kwalifikacji z nową sytuacją, którą za sprawą reformy wcale nie staje się prostsza. Szkoła podstawowa uzyska zupełnie nowe podstawy programowe, w oparciu o które będzie działać. Zmiana nie będzie dotyczyć jedynie klas najmłodszych, a więc jeden – trzy, w stosunku do których wciąż prowadzona będzie polityka edukacji wczesnoszkolnej. Język obcy pojawi się w szkole podstawowej już od pierwszej klasy.

Jakie są przedmioty obowiązkowe?

Jeśli chodzi o same przedmioty, jakich dzieci będą się uczyć, tutaj również pojawiają się zmiany – po wcześniejszych reformach związanych z okrojeniem ilości godzin języka polskiego czy historii nie mogło być inaczej. W czwartej klasie, po otrzymaniu zupełnie nowych podręczników, dzieci obowiązkowo będą uczyły się języka polskiego oraz jednego języka obcego, matematyki, historii, informatyki, muzyki, plastyki, techniki, przyrody oraz wychowania fizycznego.  Dopiero rok później przyroda będzie podzielona na dwa osobne przedmioty, na geografię oraz biologię. Od siódmej klasy obowiązywać będzie również drugi obcy język, a także fizyka oraz chemia, a dopiero w ósmej klasie zaczną się zajęcia z wiedzy o społeczeństwie oraz z edukacji dla bezpieczeństwa. Nowe podręczniki będą musiały nabyć również dzieci pierwszych i siódmych klas.