Czy dziecko powinno się angażować w zajęcia pozalekcyjne?

Nasze dziecko, chociaż czasem jako rodzice wolimy tego przez dług czas nie zauważać, samo doskonale wie, co jest dla niego dobre oraz co je interesuje, pasjonuje oraz porywa –najczęściej już w dzieciństwie wie, że chce zostać baletnicą, piosenkarką, astronautą, policjantem, żołnierzem, strażakiem. W takim wypadku rodzice zdecydowanie nie powinni ograniczać swoich dzieci, a wręcz przeciwnie, powinni udostępnić możliwość skorzystania z zajęć, które będą rozwijać poszczególne pasje, które będą wpływać pozytywnie na całość zachowania i rozwoju dziecka. Już w szkołach podstawowych istnieje możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych, różnego rodzaju kółek czy warsztatów. Warto zachęcać dzieci, żeby z nich korzystały, jeśli tylko wyrażą zainteresowanie.

Dlaczego dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych

Zajęcia dodatkowe sprawiają, że dzieci, które mają trudności z aklimatyzowaniem się w nowym środowisku lepiej będą znosiły nowe warunki, w jakich się znalazły. To również świetna okazja, żeby nawiązywały nowe znajomości z kolegami i koleżankami, żeby zacieśniały relacje, ale również, aby poznawały swoje możliwości, miały okazję przekonać się, co je interesuje, a co nie, ukierunkować je i uwrażliwić również na sztukę w różnym znaczeniu tego słowa.

Zajęcia dodatkowe to również znakomity sposób na zwalczanie różnego rodzaju fobii oraz leków związanych z chodzeniem do szkoły –jeśli dziecko tego właśnie się obawia, za pomocą zajęć, które przypadną mu do gustu, będzie mogło polubić również same zajęcia lekcyjne, może to także wpłynąć pozytywnie na jego koncentrację oraz na osiągane sukcesy na tym polu.

Jakie zajęcia dodatkowe można spotkać w szkołach podstawowych

Kółek zainteresowań jest w zasadzie tyle, ilu pomysłodawców oraz zapalonych pasjonatów znajdzie się wśród nauczycieli i zwykle takie inicjatywy są dzielnie wspierane przez dyrekcję – wszakże o jakości programu nauczania i szkoły w ogóle świadczą również zajęcia pozaszkolne, jakie znajdują się w ofercie. W szkołach można spotkać się więc z kulkami stricte naukowymi, opierającymi się na badaniach zjawisk, procesów czy próbach rozwikłania kolejnych zagadek. Istnieją często również kółka przyrodnicze, zapoznające dziecko z otaczającą je przyrodą i skarbami natury. Najbardziej jednak popularne zdają się być kółka sportowe, umożliwiające rozwijanie umiejętności gry w jakiejś dyscyplinie, rozwijające również inne zdolności. Dzieci chętnie korzystają także z kółek związanych ze sztuką – teatralnych, filmowych, fotograficznych, recytatorsko-poetyckich, literackich, tanecznych, plastycznych czy malarskich. Dobrą inicjatywą są także konkursy czytelnicze, organizowane w ramach istniejących w szkołach bibliotek na najpilniejszego czytelnika. To z kolei rozwija wyobraźnię oraz zdolności komunikacyjne za pomocą poszerzenia zasobu słownictwa u dziecka. Ciekawą inicjatywą, której chyba jednak nieco w szkołach brakuje, jest uczenie dzieci rękodzieła oraz drobnych przedmiotów z zakresu techniki.