Jak wygląda program nauczania w pierwszej klasie szkoły podstawowej?

Podstawa programowa jest w zasadzie istotą tego, co będzie twoje dziecko przyswajało przez cały okres chodzenia do szkoły i właśnie ze względu na to warto poznać wszystkie jej jasne oraz ciemne strony. W innym przypadku rodzice wciąż będą nieświadomi tego, w jaki sposób zmienia się sposób edukowania dzieci. Poznanie tego systemu jest bardzo ważne i może pomóc w rozumieniu dziecka, słuchaniu i tłumaczeniu jego racji oraz w możliwościach, jakie dzięki temu ma rodzic w szukaniu dla nich ewentualnej pomocy. Jeśli rodzic jest świadomy i zna podstawę programową, jest w stanie faktyczni pomagać w lekcjach, reagować w razie potrzeby czy tłumaczyć najważniejsze kwestie. A pierwsza klasa szkoły podstawowej to dla dziecka jedno z najważniejszych przeżyć. I o tym również warto pamiętać.

W jaki sposób przygotowywana jest podstawa programowa?

Według założeń powinna być ona zawsze dostosowana odpowiednio do wieku dziecka, ale powinna również brać pod uwagę poziom jego rozwoju oraz jego możliwości. Czytając założenia ora podsumowanie tego, co dziecko po skończeniu pierwszej klasy powinno widzieć oraz umieć często wprawia w zdumienie, kiedy okazuje się, jak wiele jest to rzeczy, a w efekcie najczęściej rozczarowuje, że poziom nauczania okazał się tak niski. Bez względu na to podstawa programowa jest jedna i obejmuje wszystkie dzieci, sposób i intensywność przyswojenia sobie wiedzy z danych zagadnień będzie wynikała więc również z indywidualnych uwarunkowań dziecka, oczywiście będzie zależała także od zaangażowania nauczyciela prowadzącego, ale i od zainteresowania i poszerzania wiedzy przez rodzica.

Edukacja wczesnoszkolna

W pierwszych klasach podstawówki nie znajdziemy rozróżnienia na poszczególne przedmioty, będziemy mieli jedynie zagadnienia związane z daną dziedziną, na przykład z polonistyką. Pierwsza klasa w przypadku edukacji polonistycznej przykłada wagę do wypowiadania się przez dziecko, wyrażania swoich uczuć, emocji i zdania w sposób kulturalny, z dbałością o język. To również czas nabywania umiejętności uważnego słuchania i rozumienia innych. Bardziej technicznie – ma znać cały alfabet, pisać niedługie i raczej nieskomplikowane zdania, czytać, a nawet pisać z pamięci czy przepisywać tekst. Wydaje się dużo, prawda? Też pamiętacie kolegów z klasy, którzy dalej pod koniec podstawówki mieli problemy z czytaniem? No właśnie.

Zagadnienia z zakresu matematyki

Podstawą jest również wiedza z zakresu matematyki, gdzie dziecko ma znać liczby do dwudziestu, umie napisać cyfry od zera do dziesięciu i w tym zakresie również dodaje oraz odejmuje. Proste działania ma również być w stanie zapisać. Tutaj nauczą się również kolejnych dni tygodnia oraz miesięcy, poznają pojęcie wagi i ciężaru, będą po raz pierwszy stykać się z miarami oraz możliwością zmierzenia długości czy objętości. To także czas uczenia się, nazywania i wskazywania określonych kierunków czy wielu innych kwestii, na które rodzice zwykle nie zwracają większej uwagi.