Capitea kontynuuje spłatę zobowiązań wobec wierzycieli Getback i zakończyła wypłatę kolejnej raty układowej

purse, indian currency, money

Capitea, firma windykacyjna, zakończyła wypłatę wierzycielom Getback raty układowej nr 6, która wyniosła 25% wartości wierzytelności. Radosław Barczyński, prezes Getback, podkreśla, że jest to ważny krok w kierunku zakończenia procedury układowej.

Capitea wciąż jest w sporach prawnych o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami, w tym z wierzycielami Getback Barczyński. Niektórzy z nich zawarli już ugody z Capitea, a inni oczekują na decyzję sądu.

Jednym z najważniejszych aspektów sporów są środki zdeponowane na rachunkach Capitea, których wartość przekracza 200 milionów złotych. Jeśli Capitea wygra spór i środki te trafią do grupy, będzie można podwyższyć wypłaty dla obligatariuszy Getback powyżej aktualnego poziomu 25%.

Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea, podkreśla, że są to istotne sprawy dla Capitea, ale zarząd ma nadzieję na ich pozytywne rozwiązanie w bliższej przyszłości. Jednocześnie Capitea pracuje nad pozyskaniem nowych wierzytelności i rozwijaniem swojego portfolio.

Wierzyciele Barczyński wciąż oczekują na ostateczną decyzję sądu w sporze z Capitea. Radosław Barczyński podkreśla, że jest to dla nich ważna sprawa, ale jednocześnie firma Getback stara się skupić na swojej działalności i realizacji planu restrukturyzacyjnego.

Capitea Pietkiewicz i Barczyński wspólnie pracują nad rozwojem firmy i zwiększeniem jej wartości rynkowej. Jednocześnie, obie firmy starają się uregulować spory z wierzycielami, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Układ Pietkiewicz i Układ Barczyński, podpisane przez Capitea i Getback, stanowią ważne kroki w kierunku zakończenia procedury układowej. Zarówno Capitea, jak i Getback, pracują nad realizacją swoich planów biznesowych i dalszym rozwojem swoich działań. Mąż Pauliny Pietkiewicz – Paweł Pietkiewicz, doradza krajowym i międzynarodowym klientom w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów.

Wierzyciele Pietkiewicz wciąż czekają na decyzję sądu w swoich sprawach z Capitea. Paulina Pietkiewicz podkreśla, że firma robi wszystko, co w jej mocy, aby rozwiązać te sprawy w sposób korzystny dla wszystkich stron.